Michał Celmerowski – BIO

Michał Celmerowski-kopia

Michał prowadzi warsztaty, coaching i wykłady na takie tematy jak storytelling biznesowy i menedżerski; storytelling jako współczesna technika prezentacyjna; storytelling w sprzedaży; storytelling organizacyjny (sense-making i sense-giving) ✒ umiejętności przywódcze (przywództwo systemowe versus zarządzanie) ✒ (narracyjny) personal branding dla profesjonalistów i menedżerów ✒ marketing narracyjny (brand marketing i wewnętrzny marketing narracyjny – strategia komunikacji wewnętrznej / komunikacji zmiany) ✒ motywowanie pracowników słowami, wyrazami uznania i zaufania ✒ strategia komunikowania procesu zmiany ✒ budowanie zaufania przez osoby i organizacje ✒ synergia w zespole (coaching grupowy / group coaching) ✒ klimat w pracy i odmiana morale (jak menedżer buduje kulturę zaufania, indywidualnej odpowiedzialności, kolaboracji i zaangażowania) ✒ nieformalna i ukryta komunikacja wewnętrzna (storytelling organizacyjny) ✒ prezentacje sprzedażowe (mowa windowa / elevator speech, mini-prezentacja sprzedażowa / sales pitch, narracyjna prezentacja sprzedażowa dla klienta o rozwiązaniu) ✒ menedżer jako coach ✒ umiejętności komunikacyjne, perswazyjne, prezentacyjne i sprzedażowe (zastosowania storytellingu i innych narzędzi komunikacyjnych).

Psycholog. Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoła Wyższej Psychologii Społecznej ze specjalizacją coaching i psychoterapia. Corporate coach. 11 lat doświadczenia w uczeniu umiejętności komunikacyjnych po polsku i po angielsku (kompetencje językowe z angielskiego na poziomie natywnym). Certyfikowany trener biznesu. Od 7 lat jako badacz i praktyk zajmuje się storytellingiem. Doradca w zakresie narracyjnych strategii komunikacji: narracyjny PR dla osób i organizacji, narracyjna komunikacja wewnętrzna/ PR wewnętrzny, narracyjna strategia komunikowania procesu zmiany w organizacji, budowanie tożsamości organizacyjnej, marketing narracyjny, narracyjność reklam i narracyjny marketing polityczny. Związany z SWPS w Warszawie, gdzie przygotowuje doktorat i fakultet „Storytelling i marketing narracyjny”. Założyciel Storytelling Institute – pierwszej firmy w Polsce, która specjalizuje się w storytellingu i rozwiązaniach narracyjnych. Członek stowarzyszenia Experiental Learning. Laureat odznaczenia „Competent Communicator” stowarzyszenia Toastmaster’s International. Specjalizuje się w narracyjnych strategiach komunikacji: storytellingu biznesowym i menedżerskim, marketingu narracyjnym, narracyjnych technikach sprzedaży, narracyjnym personal brandingu, storytellingu dla liderów, storytellingu we wdrażaniu zmian oraz perswazji narracyjnej w negocjacjach. Trener prowadzi warsztaty, coaching i wykłady na tematy, które obejmują: umiejętności komunikacyjne i perswazyjne w biznesie, personal branding dla profesjonalistów, zarządzanie zmianą od strony interpersonalnej, zarządzanie projektami od strony miękkiej, przywództwo charyzmatyczne, przywództwo systemowe i synergia w zespole, budowanie zaufania, nieformalna komunikacja wewnętrzna i morale, prezentacje sprzedażowe, storytelling w profesjonalnych prezentacjach, budowanie kultury zaangażowania i zaufania w zespole. Doświadczenie radiowe (Radiostacja i Radioaktywne) i telewizyjne (MTV). Performer (stand up, slamy, pecha kucha, improwizowany kabaret). Uczestnik warsztatów storytellingu (M. Malinowski), aktorskiego (P. Filonowicz), improwizacji teatralnej (M. Sufin), pantomimy (E. Ciszewska, G. Goldston, P. Bachero, S. Emiliano).

2010 – SWPS w Warszawie: doktorat z wolnej stopy (psychologia narracyjna, storytelling i perswazja narracyjna). Coaching grupowy dla liderów i menedżerów. Szkolenia ze storytellingu biznesowego, ze storytelling organizacyjnego, ze storytellingu w prezentacjach i sprzedaży. Szkolenia dla nowo powołanych menedżerów, z prezentacji sprzedażowych dla klienta. Coaching i szkolenia indywidualne dla menedżerów średniego i wyższego szczebla. 2008 – Warsztaty storytellingu, warsztaty teatralne i pantomimy. Stand up comedy. Competent Communicator Toastmasters International. Warsztaty publicznego mówienia. Członek stowarzyszenia Experiental Learning. 2006 – SWPS w Warszawie (specjalność coaching). Ceryfikowany trener biznesu i zarządzania Heuresis. Szkolenia z przywództwa transformacyjnego, umiejętności komunikacyjnych i przywódczych dla menedżerów, zarządzania zmianą i zarządzania projektami od strony miękkiej. Coaching menedżerski i executive coaching. 2000 – Wydział psychologii UW (prezes koła naukowego, członek parlamentu i senatu UW). Zajęcia z technik kreatywnych na UW. Nauczanie umiejętności komunikacyjnych i miękkich po angielsku w firmach. Szkolenia z prezentowania po angielsku, komunikacji interpersonalnej oraz sprzedaży/ perswazji (po angielsku i po polsku). 1997 – III LO w Gdańsku (tytuł „Primus inter pares”, finalista olimpiady polonistycznej i filozoficznej). Członek-założyciel grupy artystycznej GIPS działającej w Żaku.