Szkolenia wewnętrzne

szkolenia ze storytellingu

Dedykowane programy szkoleniowe: szkolenia wewnętrzne stacjonarne i wyjazdowe ● wykłady dla kadry zarządzającej w siedzibie firmy ● coaching grupowy (team coaching) dla liderów zespołów i dla zespołów zadaniowych ● 1-dniowe seminaria w siedzibie firmy ● szkolenia jednoosobowe  ● szkolenia po angielsku

Zwrot z inwestycji w storytelling dla menedżerów

Komunikacja interpersonalna to narzędzie pracy menedżera. Menedżer pracuje swoimi umiejętnościami komunikacyjnymi. Albo jeszcze inaczej: menedżer pracuje słowami.

Psycholog organizacyjny Henry Mintzberg zrobił w firmach badania terenowe metodą shadowingu, które polegały na tym, że chodził za menedżerami „jak cień” na zebrania, spotkania, a nawet przesiadywał cicho jak mysz w ich pokojach i skrupulatnie notował.

Wyniki opisał w słynnej książce „Nature Of Managerial Work”:

Menedżer przez 80% swojego czasu pracy mówi. Mówienie to jedno, a efektywne mówienie to co innego. Ludzie wyłączają się, nie słuchają, nie nadążają, nie angażują się albo nie pamiętają.

Jeśli menedżer posiada dobre umiejętności komunikacyjne, to jest bardziej efektywny w tym, co robi. 

Dlaczego storytelling?

 • Historii słuchamy chętnie i łatwo utożsamiamy się z nimi, podczas gdy dane, wykresy, listy czy puste słowa jak „synergia” albo „zaangażowanie w zespole” nie robią na nas wrażenia, nie wywołują żadnej reakcji.
 • Narzędzia analityczne to ryzyko, że nikt nie słucha, nie nadąża, nie zapamięta albo się nie zaangażuje. Historie to sposób na dotarcie do ludzkiej wrażliwości. Dane i tym podobne slajdy tego nie potrafią.
 • Storytelling menedżerski to budowanie zaufania podwładnych, motywowanie, coaching pracowników, przekonywanie, prezentowanie, komunikowanie zmiany, rozwiewanie obiekcji i budowanie relacji w pracy:

21 zastosowań storytellingu menedżerskiego:

 1. inspirowanie przedsiębiorczości / kreatywnych działań
 2. modelowanie zachowań / działań (instruowanie, przekazywanie wiedzy know how)
 3. tworzenie poczucia potrzeby
 4. tworzenie poczucia natychmiastowości
 5. oduczanie dysfunkcjonalnych zachowań
 6. ostrzeganie przed złymi skutkami zaniedbania
 7. motywowanie
 8. przekazywanie informacji na slajdach
 9. anagażowanie ludzi we wspólny cel
 10. wdrażanie wartości operacyjnych (jak „ponawianie prób”)
 11. uprzedzanie obiekcji
 12. komunikowanie „strategicznej” wiedzy o sobie
 13. budowanie zaufania do własnej osoby
 14. wzbudzanie sympatii
 15. komunikowanie wizji
 16. sprzedaż produktu / usługi
 17. wzbudzanie zaufania do marki
 18. komunikowanie misji firmowej
 19. wyjaśnianie złożonych idei / koncepcji
 20. zachęcanie do rozwiązywania problemów na własną rękę / ustalania dla siebie celu
 21. „sprzedawanie” przekonań / idei

Storytelling umożliwia zarządzanie uwagą odbiorców prezentacji

Ludzie szybko się wyłączają.

…ludzie w większości sytuacji zawodowych nie słuchają zbyt uważnie. Mentalnie planują listę rzeczy do zrobienia, wspominają ostatnią imprezę, myślą o lunchu albo o czymkolwiek. Mogą być świadomi tego, że ktoś do nich mówi i mogą wiedzieć w jakimś niejasnym, peryferyjnym sensie o czym jest mowa.

~ Steven Denning, Leader’s Guide to Storytelling

Historii słuchamy chętnie.

Dzięki storytellingowi łatwo motywować i angażować ludzi

Dane nie angażują. Angażujemy się na bazie przeżycia. Kiedy opowiadasz, dostarczasz przeżycia.

Odpowiednie techniki storytellingowe umożliwiają uprzedzanie obiekcji, np. w procesie zmiany

Opowiadając właściwą historię można dać ludziom do zrozumienia, że wiesz co ich niepokoi.

Inspirowanie członków zespołu tworzy samo-napędzający i samo-sterowny zespół

Historie to rozbudowane metafory. Pracownik sam znajdzie rozwiązanie, ustali dla siebie cel, zaangażuje się i będzie miał satysfakcję.

Właściwa historia łagodzi przebieg konfliktu i daje przewagę w negocjacjach

Opowiadanie jest jak nawias w konflikcie albo negocjacjach. To okazja, aby zainspirować strony to rozluźnienia swoich stanowisk. Kiedy słuchamy historii, nieświadomie nasiąkamy przekonaniami.

Za pomocą storytellingu łatwo komunikować wizję

Opowiedz historię podobnej firmy, podobnego działu/ podobnego pracownika, którym udało się to, co zamierzacie. Pracownicy tworzą analogie i wybiegają myślami w przyszłość.

Aby wprowadzić ludzi odważnie na zupełnie nowy grunt, najlepiej najpierw ich tam zabrać w ich wyobraźni.

~ Steven Denning, Leader’s Guide to Storytelling

Strategicznie opowiadając menedżer może pracować na swoim autorytetem

Opowiedz o tym, co Ciebie upoważnia do zajmowanie tej pozycji. Twoi ludzie i tak opowiadają sobie jakąś historię na temat tego skąd jesteś/ co Ciebie napędza/ jakie wartości wyznajesz. Opowiadając właściwe historie, możesz w dwie minuty udowodnić coś, co normalnie zajęłoby miesiące.

Dostarczamy kompleksowych rozwiązań doradczo-szkoleniowych

Możecie Państwo dowolnie łączyć usługi doradczo-szkoleniowe w zakresie technik narracyjnych i storytellingowych w przedsiębiorczości, efektywności osobistej i zarządzaniu:

 • umiejętności komunikacyjnych
 • umiejętności przywódczych
 • umiejętności sprzedażowych
 • umiejętności prezentacyjnych
 • umiejętności autoprezentacyjnych

Usługi szkoleniowo-coachingowe:

 • warsztaty
 • seminaria wewnętrzne
 • wykłady interaktywne zamiast warsztatu dla wyższej kadry kierowniczej
 • coaching w umiejętnościach komunikacyjnych
 • leadership/ executive coaching
 • coaching menedżerski (corporate coaching) — coaching dla menedżerów średniego szczebla
 • coaching sprzedażowy
 • coaching grupowy dla podniesienia zaufania i zaangażowania w zespołach (synergii)
 • przywództwo systemowe (complexity y leadership)
 • kilkugodzinne seminarium w siedzibie firmy
 • konsultacje przed:
  • prezentacją
  • wystąpieniem
  • spotkaniem
  • negocjacjami

Usługi konsultingowe i doradcze:

 • audyt kultury organizacji/ przedsiębiorstwa
 • konsultacje odnośnie strategii komunikacji wewnętrznej, piar wewnętrznego, piar zewnętrznego
 • strategia komunikowania procesu zmiany
 • zarządzanie utajoną/ nieformalną komunikacją wewnętrzną
 • podnoszenie morale i zaangażowania pracowników
 • długofalowe motywowanie pracowników
 • konsultacje indywidualne

Usługi, z których możecie Państwo skorzystać dotyczą dowolnych poziomów organizacji:

 • zarząd
 • menadżerowie średniego i wyższego szczebla
 • działy sprzedaży
 • pojedyncze osoby
 • menadżerowie zmian
 • menedżerowie projektów
 • liderzy zespołów
 • menedżerowie nowo powołani
 • liderzy produkcyjni

Nasze usługi dla Państwa mogą obejmować dowolną perspektywę czasową:  

Od jednorazowego: 

 • szkolenia
 • szkolenia indywidualnego
 • konsultacji

Przez: 

 • projekt kompleksowych zmian komunikacji wewnętrznej w organizacji
 • projekt piarowy
 • projekt brand marketingowy dla firmy, organizacji, przedsiębiorstwa czy nowego produktu/ usługi

Po: 

 • dłuższą współpracę, w której towarzyszmy w rozwoju komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Państwa przedsiębiorstwa.

Zapraszam do współpracy, 

~Michał Celmerowski

Zapytanie ofertowe