Metody i polityka jakości

szkolenia ze storytellingu

Polityka jakości:

 • Szkolenia uczą jednej umiejętności komunikacyjnej z wielu stron.
 • Szkolenia automatyzują umiejętności na poziomie nawyku.
 • Szkolenia wyposażają w gotowe narzędzia komunikacyjne. W toku szkolenia Uczestnik przygotowuje własne historie, a następnie je ćwiczy. Każdy wychodzi ze szkolenia z kilkoma narzędziami komunikacyjnymi, których może spontanicznie użyć w swojej pracy. Przygotowujemy dwie wersje każdej historii: 1-2 minutową oraz 10-30 sekundową.

Metody:

 • Dzięki demonstracjom trenera Uczestnicy doświadczają różnych typów storytellingu, odkrywają co oznacza strategiczne opowiadanie i jak potężnym narzędziem są historie.
 • Nauka storytellingu przebiega na przykładach. Trener prowadzi Uczestników przez proces przygotowywania strategicznej historii w oparciu o konspekty w skrypcie szkoleniowym.
 • Uczestnicy wielokrotnie ćwiczą opowiadanie swoich historii w dwójkach z arkuszami informacji zwrotnej. Dzięki sprzężeniu zwrotnemu edytują historię i uczą się jak opowiadać w angażujący sposób.

Dlaczego historie? 

Typowe rezultaty szkoleń:

 • Uczestnicy rozumieją potencjał storytellingu w komunikacji biznesowej czy menedżerskiej.
 • Uczestnicy rozwijają umiejętność stosowania strategicznego opowiadania po to, aby angażować i budować relację z pojedynczymi osobami jak i z całym zespołem.
 • Uczestnicy potrafią włączyć storytelling do prezentacji, spotkań, zebrań, rozmów.
 • Uczestnicy znają różne typy historii/ techniki storytellingowe i know how konstruowania strategicznej historii.
 • Uczestnicy z pewnością siebie posługują się storytellingiem w rozmowach i wystąpieniach publicznych.
 • Uczestnicy tworzą podwaliny pod późniejsze dochodzenie do maestrii w storytellingu.

Szkolenia otwarte