Szkolenie: Storytelling biznesowy: Storytellingowe techniki sprzedaży

Storytellingowe techniki sprzedaży – szkolenieJak szybko zdobyć zaufanie, angażować w produkt i sprzedawać bez sprzedawania przy pomocy strategicznego opowiadania

Broszura szkolenia: Storytellingowe techniki sprzedaży

 

Szkolenie dwudniowe:

Program

Dzień 1. Techniki storytellingowe w sprzedaży i networkingu

9:00 Storytelling – wprowadzenie

Jak zdobyć zaufanie

 • Mechanizm wzajemności w zaufaniu
 • Od historii osobistych do historii z pracy
 • Otwieranie się (vulnerability)
 • Kontrolowane otwieranie się w historii osobistej
 • Why Am I Here Story

Autoprezentacja

 • Why Me Story―co ciebie uprawnia? dlaczego mam ciebie słuchać?
 • Biznesowe gawędy o rezultatach i konwersacyjny product placement
 • Opening Story―historia, która wiąże ciebie ze sprawą lub wprowadza w temat prezentacji

Narracyjny personal branding 

 • Czy twój wizerunek usprawnia współpracę i komplementuje produkt / rozwiązanie?
 • Jaką historię snują o tobie w wyobraźni?
 • Działania, które stają się dla innych historią
 • Staircase Story, czyli „Skąd się tutaj wziąłem”
 • Who Am I Story
 • Autentyzm―spójność z twoją narracyjną marką osobową

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Storytellingowe techniki sprzedaży

 • Success Story―historia o sukcesie byłego klienta
 • Skąd brać historie sprzedażowe
 • Historia o grzechu zaniedbania―Tworzenie potrzeby / natychmiastowości
 • Rozbudowane przykłady―odpowiadanie na pytania historiami
 • Test-drive Story―storytellingowa technika perswazji / sprzedaży

12:45 Lunch

13:30 Storytellingowe techniki sprzedaży cd.

 • I Know What You’re Thinking―Uprzedzanie obiekcji
 • Springboard Story―Komunikowanie wizji
 • Marketing narracyjny―angażowanie ludzi w cel istnienia firmy / wzbudzanie zaufania do firmy
 • Jak nadać korzyściom znaczenie w kontekście historii

15:00 Przerwa kawowa

15:15 Metafory w biznesie

 • Dlaczego metafory to efektywna komunikacja
 • Wymyślanie metafor (technika kreatywna)
 • Rozbudowa metafory do postaci historii
 • Ile zastosowań tej samej historii?
 • Używanie analogii

Networking / budowanie relacji

 • Anegdota osobista―dostarczanie rozrywki / wzbudzanie sympatii
 • Anegdota biznesowa―narzędzie pierwszego wrażenia
 • “Historie to waluta wymiany towarzyskiej”
 • Storytelling a jakość rozmowy

Prezentacja sprzedażowa na stojąco

 • Narracyjny plan prezentacji perswazyjnej / sprzedażowej, który wzbudza emocje kibica wobec oferowanego rozwiązania (problem, komplikacje, rozwiązanie; jak przeplatać slajdami)

16:30 Koniec 1. dnia szkoleniowego

Dzień 2. Nie tylko historie, ale historie dobrze opowiedziane

9:00 Perswazja narracyjna

 • Moment Aha wewnątrz historii – wyjaśnianie dlaczego decyzja została podjęta
 • Centralna scena historii najbardziej zapada w pamięć
 • Identyfikacja z bohaterem―kiedy odbiorca czuje się bohaterem historii

Dobra historia

 • Łuk narracyjny―rozróżnienie początku, środka i końca historii; bohater, intencja, komplikacje, rozwiązanie
 • Czeklista 5-ciu komponentów dobrej historii

Barwny język i barwne opowiadanie

 • Co widać i słychać―1-słowne obrazy, rzeczowniki konkretne, dane zmysłowe, skojarzenia słowne
 • Dzianie się – czasowniki, cytowanie dialogu i monologu
 • Opowiadanie w 3D – reżyserowanie historii na storyboardzie, okoliczniki miejsca, opowiadanie w czasie teraźniejszym

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Jak dobrze opowiadać

 • Wielokrotne opowiadanie i spontaniczne edytowanie historii
 • Feedback – lista pozytywnych aspektów twojego stylu opowiadania
 • Planowanie pierwszego i ostatniego zdania

12:45 Lunch

13:30 Cd. Jak dobrze opowiadać

 • Improwizowane opowiadanie
 • Automatyzowanie gestów
 • Pasja – emocjonalne inwestowanie w opowiadaną historię
 • Inni bohaterowie – animowanie ludzi, różnorodność wokalna
 • Suspens, tempo, pauza i oswojenie z ciszą
 • Niewerbalne zabudowywanie przestrzeni w trakcie mówienia (3D)

15:00 Przerwa kawowa

15:15 Praca z kamerą (opcjonalnie)

Nawyk storytellingowy

 • 7 najważniejszych wskazówek
 • Story-listening
 • Bycie uważnym na codzienne historie
 • Jak stać się efektywnym kolekcjonerem historii
 • Odkrywanie celów dla już istniejących historii
 • 3 sposoby na rozpoczęcie / wrzucenie historii do prezentacji / rozmowy

16:30 Koniec 2. dnia szkoleniowego

 

Broszura szkolenia: Storytellingowe techniki sprzedaży

Dlaczego Storytelling biznesowy?

 1. Kiedy opowiadamy jesteśmy ekspresywni. Opowiadanie nas odblokowuje i wynosi umiejętność mówienia czy prezentowania na wyższy poziom.
 2. Kiedy opowiadamy jesteśmy naturalni i przystępni. Dzięki storytellingowi budujemy z ludźmi realny kontakt.
 3. Historie to narzędzia komunikacji i mają ogromną adaptowalność ― łatwo je zapamiętać i naturalnie wrzucić do rozmowy, podczas zebrania czy w trakcie prezentacji.

Cena: 1800 zł (brutto)