Szkolenie: Storytelling dla Liderów – Wykorzystanie storytellingu w zarządzaniu zespołem

Storytelling dla Liderów - Wykorzystanie strategicznego opowiadania w zarządzaniu zespołem – szkolenie

Broszura szkolenia: Storytelling dla Liderów

Program

Dzień 1. Metodologia przywództwa

9:00 Storytelling – wprowadzenie

Jak szybko zdobyć zaufanie 

 • Mechanizm wzajemności w zaufaniu
 • Od historii osobistych do historii z pracy
 • Otwieranie się (vulnerability)
 • Kontrolowane otwieranie się w historii osobistej
 • Why Am I Here Story

Personal branding dla liderów

 • Who Am I Story
 • Jaką historię snują o Tobie w wyobraźni?
 • Działania lidera, które stają się historią
 • Staircase Story, czyli „Skąd się tutaj wziąłem”
 • Autentyzm―spójność z Twoją narracyjną marką
 • Opening Story―historia, która wiąże lidera ze sprawą / wprowadza w temat prezentacji
 • Why Me Story―historia, która ilustruje cechę
 • Biznesowe gawędy o rezultatach i konwersacyjny product placement
 • Dostarczanie rozrywki / wzbudzanie sympatii (anegdota biznesowa)
 • Anegdota―narzędzie pierwszego wrażenia

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Coaching podwładnych

 • Metafory jako narzędzie coachingu
 • Rozbudowana metafora―inspirowanie ludzi
 • Wymyślanie metafor (technika kreatywna)
 • Rozbudowa metafory do postaci historii
 • Wartości operacyjne w pracy
 • Ile zastosowań tej samej historii?
 • Historie―waluta wymiany towarzyskiej
 • Storytelling i jakość rozmowy

12:45 Lunch

13:30 Mówienie motywacyjne

 • Success Story―Historie, które inspirują do działania
 • Historie o wartościach operacyjnych w pracy
 • Skąd brać historie―4 sprawdzone źródła
 • Historia o grzechu zaniedbania―Tworzenie potrzeby / natychmiastowości

Informacja zwrotna

 • Publiczne wyrazy uznania szefa
 • Etos bohaterski opowiedziany w skali 1:1

Zarządzanie wiedzą

 • Wiedza know how w kontekście historii
 • Rozbudowany przykład

15:00 Przerwa kawowa

15:15 Storytelling organizacyjny 

 • Morale―historia, którą opowiadają pracownicy
 • Antenarrative, Grand Story, sense-making, sense-giving melody―zarządzanie komunikacją wewnętrzną / morale / klimatem / kulturą
 • Wywiady narracyjne―sposób na wgląd w morale
 • Anty-historie i antyciała―jak neutralizować plotki

Zarządzanie zmianą

 • I Know What You’re Thinking―Uprzedzanie obiekcji
 • Springboard Story―Komunikowanie wizji / misji

Angażowanie ludzi

 • Używanie analogii, aby pomóc w szukaniu rozwiązań
 • Wewnętrzny marketing narracyjny―angażowanie ludzi we wspólny cel / wzbudzanie zaufania do firmy

Przekonywanie / sprzedawanie

 • Test-drive Story―Storytellingowa technika perswazji / sprzedaży
 • Narracyjny plan prezentacji perswazyjnej / sprzedażowej, który wzbudza emocje kibica (problem, komplikacje, rozwiązanie; jak przeplatać slajdami)

16:30 Koniec 1. dnia szkoleniowego

Dzień 2. Mówienie motywacyjne

9:00 Perswazja narracyjna

 • Moment Aha wewnątrz historii – wyjaśnianie dlaczego decyzja została podjęta
 • Centralna scena historii najbardziej zapada w pamięć
 • Identyfikacja z bohaterem – kiedy odbiorca czuje się bohaterem historii

Dobra historia

 • Łuk narracyjny – rozróżnienie początku, środka i końca historii; bohater, intencja, komplikacje, rozwiązanie
 • Czeklista 5-ciu komponentów dobrej historii

Barwny język

 • Co widać i słychać – 1-słowne obrazy, rzeczowniki konkretne, dane zmysłowe, skojarzenia słowne

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Cd. Barwny język

 • Dzianie się – czasowniki, cytowanie dialogu i monologu
 • Opowiadanie w 3D – reżyserowanie historii na storyboardzie, okoliczniki miejsca, opowiadanie w czasie teraźniejszym

Jak dobrze opowiadać

 • Wielokrotne opowiadanie i spontaniczne edytowanie historii
 • Feedback – lista pozytywnych aspektów twojego stylu opowiadania
 • Planowanie pierwszego i ostatniego zdania

12:45 Lunch

13:30 Cd. Jak dobrze opowiadać

 • Improwizowane opowiadanie
 • Automatyzowanie gestów
 • Pasja – emocjonalne inwestowanie w opowiadaną historię
 • Inni bohaterowie – animowanie ludzi, różnorodność wokalna
 • Suspens, tempo, pauza i oswojenie z ciszą
 • Niewerbalne zabudowywanie przestrzeni w trakcie mówienia (3D)

15:00 Przerwa kawowa

15:15 Praca z kamerą (opcjonalnie)

Nawyk storytellingowy

 • 7 najważniejszych wskazówek
 • Story-listening
 • Bycie uważnym na codzienne historie
 • Jak stać się efektywnym kolekcjonerem historii
 • Odkrywanie celów dla już istniejących historii
 • 3 sposoby na rozpoczęcie / wrzucenie historii do prezentacji / rozmowy

16:30 Koniec 2. dnia szkoleniowego

 

Cena: 1800 zł (brutto)

Broszura szkolenia: Storytelling dla Liderów