Szkolenie: Storytelling w prezentacji biznesowej: Jak mówić publicznie przy pomocy strategicznych historii

Storytelling w prezentacji biznesowej – Jak spektakularnie mówić publicznie – szkolenie

 

Jak spektakularnie mówić publicznie, sprzedawać, inspirować, angażować przy pomocy strategicznych historii.

Broszura szkolenia: Storytelling w prezentacji biznesowej

Szkolenie jednodniowe:

Program

9:00 Selekcja historii

 • Historia Wizytówka – Opening Story
 • Model anegdoty
 • Metafora i rozbudowana metafora
 • Rozbudowany przykład i case
 • Ilustracje dla głównych punktów prezentacji
 • Jak przeplatać dane i storytelling
 • Nowy standard w kompozycji slajdów i organizacji treści
 • Skąd brać historie – 4 sprawdzone źródła
 • Narracyjny plan / schemat prezentacji sprzedażowej / perswazyjnej

Historia dobra, czyli taka, którą warto opowiadać

 • Łuk narracyjny―rozróżnienie początku, środka i końca historii; bohater, intencja, komplikacje, rozwiązanie
 • Czeklista 5-ciu komponentów dobrej historii

Historia, która przekonuje / sprzedaje / inspiruje / angażuje

 • Identyfikacja z bohaterem―kiedy odbiorca czuje się bohaterem historii
 • Centralna scena historii, która najbardziej zapada w pamięć
 • Moment decyzji wewnątrz historii

11:00 Przerwa kawowa

11:15 Historia barwnie opowiedziana, łatwa do wyobrażenia, zapamiętania

 • Co widać i słychać – 1-słowne obrazy, rzeczowniki konkretne, dane zmysłowe
 • Dzianie się – czasowniki w formie aktywnej, cytowanie dialogu i monologu
 • Reżyserowanie historii na storyboardzie

Jak dobrze opowiadać

 • Wielokrotne opowiadanie
 • Feedback – lista pozytywnych aspektów twojego stylu opowiadania

12:45 Lunch

13:30 Posługiwanie się głosem

 • Inni bohaterowie – różnorodność wokalna
 • Suspens, tempo i pauzy
 • Mówienie rzadkie

Posługiwanie się gestem

 • Automatyzowanie gestów
 • Zabudowywanie przestrzeni w trakcie opowiadania

Praca z kamerą (opcjonalnie)

15:00 Przerwa kawowa

15:15 Nawyk storytellingowy

 • Story-listening: Jaką historię opowiadają sobie ludzie
 • Kolekcjonowanie historii
 • 5 sposobów na wrzucenie historii do prezentacji / rozmowy
 • Kiedy historia sama ciśnie się na usta

16:30 Koniec dnia szkoleniowego

 Cena: 1000 zł (brutto)

Broszura szkolenia: Storytelling w prezentacji biznesowej