Wewnętrzny marketing narracyjny w zmianie organizacyjnej

Konsultacje w zakresie strategicznej komunikacji narracyjnej we wdrażaniu zmiany oraz w storytellingu organizacyjnym: Komunikowanie zmiany ● Marketing narracyjny wewnętrzny/ PR wewnętrzny  ●  Morale  ●  Zaangażowanie ● Zarządzanie nieformalną komunikacją wewnętrzną

Zrzut ekranu 2013-02-11 o 19.52.22

Pracownicy nadają sens pracy opowiadając i relacjonując. Z tej podziemnej rzeki opowieści wyłania się meta-narracja. Pracownicy zawsze opowiadają sobie jakąś historię na swój temat. Często historię ucisku. W kuluarach kwitnie partyzantka.

Dobrze jest mieć strategię komunikacji, która uprzedza obiekcje zanim się pojawią i ma potencjał do podtrzymywania morale. A co więcej, motywuje długofalowo:

  • Narracja tworzy poczucie wspólnoty. Pracownicy postrzegają siebie albo firmę jako bohatera, który przeciwstawia się komplikacjom.
  • Narracyjna strategia komunikacji ma potencjał wyjaśniający. Dane, cele i działania, które zwykle nie łączą się w sensowną całość, zaczynają łączyć się w konieczny ciąg zdarzeń.
  • Wszystkie sukcesy popychają narrację, a wszystkie porażki tylko wzmacniają narrację. 
  • Narracyjna strategia komunikacji nadaje sens i znaczenie codziennym wysiłkom i frustracjom. 
  • Narracja motywuje długofalowo. Ujęcie zmiany w narrację rodzi motywację narracyjną – napięcie, aby doprowadzić historię do kresu.

Można mieć pecha, mogą pojawiać się frustracje i niepowodzenia, ale to wszystko jest do przejścia, kiedy istnieje wizja, dobra strategia i chęć ciężkiej pracy.