Storytelling to kluczowa umiejętność komunikacyjna w XXI wieku

storytelling współczesny

W XXI wieku, storytelling to kluczowa umiejętność sprzedażowa, przywódcza i prezentacyjna.

XXI wiek: zero tolerancji dla sprzedaży.

Sprzedawca jest tak mile widziany co mucha w kuchni. To nie jest łatwy los dla każdego, kto sprzedaje swoją sprawę, produkt, pomysł czy może samego siebie. Storytelling sprzedaje wewnątrz innego, atrakcyjnego przekazu, implicytnie, by tak rzec, bez widocznej intencji sprzedawania, ponieważ samo opowiadanie jest bardzo przyjemne. Klient słucha od początku, krok po kroku, konsekwentnie, strona po stronie, wysłucha do samego końca. Nie ma lepszego gruntu pod sprzedaż niż życzliwa uwaga.

Inflacja korzyści.

Korzyści? Wszyscy mają jakieś korzyści. Listy korzyści. Wystarczy porównać parametry. Klienci są bardzo rozwiąźli. Ludzie się nie angażują łatwo. Korzyści powinny coś znaczyć. Korzyści ożywają w historii. Korzyści trzeba trzeba umieścić w realnym kontekście. Wtedy ludzie mogą je przeżyć na głębszym poziomie. Opowiadasz, widzicie to samo, przeżywacie to samo, pojawia się wspólne rozumienie. Realny kontakt. Korzyści przedstawione w żywym kontekście są lepsze niż zapewnienia, w które i tak nikt nie wierzy.

Dzisiaj, zaufanie to klucz, który otwiera wszystkie drzwi.

Jak zdobyć zaufanie, szybko? Zdobycie zaufania jest jak wrzucenie pierwszego biegu. Zaufanie to połowa sukcesu. Jeśli szybko wzbudzisz zaufanie, to cała reszta, wrzucanie kolejnych biegów, czy to jest przywództwo, czy sprzedaż, czy mówienie motywacyjne, staje się prostsze. Zaufanie nie trzeba budować latami. Zaufanie pojawia się w rozmowie w momentach Twojej autentyczności. Właściwe historie osobiste rzucają światło na te aspekty Twojej osoby, których normalnie ludzie nie widzą. Zabierasz ich tam, pokazujesz dlaczego podjąłeś taką decyzję, a oni wyciągają wnioski sami.

Obecnie, nikt nie chce być zarządzany.

Wyjąwszy pewien dziwny typ osobowości, ludzie w XXI wieku chcą być samo-sterowni i samo-napędzający, tylko komunikacja jest kiepska. Storytelling  to kluczowa umiejętność komunikacyjna dla liderów. Nie jest niczym nowym, że wszyscy liderzy, którzy osiągają spektakularne rezultaty, opowiadają. Co daje opowiadanie? Lider inspiruje. Historia to rozbudowana metafora. Ludzie mogą się określić, wyciągnąć wnioski, zaraz wpadają na alternatywne rozwiązania, angażują się w swoje małe przedsięwzięcie, to jest ich projekt, lubią to, co robią, są zmotywowani długofalowo, samo-napędzani, samo-sterowni i po wykonaniu dobrej roboty mają satysfakcje, bo nikt im nie pokazał palcem, oraz mają poczucie siły i sprawczości, bo nikt im nie powiedział jak.

Wybawmy świat od apatycznych prezentacji, zebrań i spotkań.

Publiczność oczekuje storytellingu, konwersacyjnego tonu, realnego kontaktu z prowadzącym. Pewne prezentacje nie wzbudzają w nas reakcji, podczas gdy opowiadanie o pomyśle, decyzji, idei zmiany, projekcie etc. powoduje, że prowadzący odblokowuje swoją naturalną charyzmę, dostarcza ludziom przeżycia bez ruszania się z miejsca i potrafi sprawić, że ludzie czują, że im na tym zależy. Na przestrzeni minut. Kiedy chcesz, żeby ludziom zależało, najlepiej opowiedz historię.

Cynizm.

Ludzie się nie angażują dzisiaj za bardzo chętnie. Za dużo by nas to kosztowało. Na dzień dobry, należy zakładać, że nie ufają w nasze dobre intencje. Tracimy czas. Jak przedostać się do chronionej twierdzy ludzkiego umysłu? Opowiadanie to prezent towarzyski i koń trojański. Komunikujesz swoją Sprawę w kontekście innego, bardzo atrakcyjnego przekazu. Storytelling to sposób na dotarcie do ludzi i ich wrażliwości, zbudowanie mostu porozumienia. Jedna historia mówi więcej niż 1000 zapewnień.