Storytelling to kluczowa umiejętność przywódcza

Storytelling to umiejętność przywódcza

Nikt nie chce być zarządzany. Jak komunikować się z ludźmi, którym chcesz przewodzić? Oczywiście, na równej stopie. Niedyrektywnie. Niepolemicznie. Nie wprost. 

Przywództwo jest systemowe. Lider to węzeł komunikacyjny w płaskim systemie relacji. Punkt referencyjny. Lider nadaje znaczenie temu co się dzieje, codziennym frustracjom i tworzy poczucie wspólnoty. To proste. Jako gatunek opowiadamy od 200 tysięcy lat. Opowiadanie przy firmowym ognisku etosów bohaterskich integruje. To atawistyczne. Liderzy opowiadają. To ich wspólny mianownik. 

Lider pełni w zespole rolę sterownika. W informatycznym sesnie łączy moduły z resztą systemu. Przywództwo istnieje w relacjach. Jak stać się osobą, z którą wszyscy chcą rozmawiać? Historie to waluta wymiany towarzyskiej, powiada Robert MacKee. Najlepsze rozmowy polegają na opowiadaniu historii, mówi David Weinberg. Dzięki opowiadaniu lider buduje ze współpracownikami bezpieczne relacje.

Wyzwanie dla lidera: Jak angażować?

Jeśli chcesz, aby ludziom zależało, opowiedz historię. Storytelling zastępuje argumenty wyobrażonym przeżyciem. Ludzie angażują się na bazie przeżycia.

Historia zmienia ludzi obojętnych w zaangażowanych.

Lider inspiruje. Jak inspirować? 

Historie to rozbudowane metafory. Podwładni:

  • wpadają na własne pomysły,
  • wyciągają własne wnioski
  • i ustalają dla siebie cel.

Własne wnioski cenią bardziej niż nasze:

  • nie kłócą się z własnymi pomysłami,
  • są gotowi do działania,
  • angażują się we własne przedsięwzięcie
  • i mają satysfakcję z pracy.

Storytelling humanizuje zarządzanie.

Wyzwanie dla lidera: Jak komunikować strategię?

Dzięki storytellingowi wizja i strategia ożywają w obrazach. Ludzie nie pamiętają co mówisz ― pamiętają obrazy, które powstają w ich głowie, kiedy opowiadasz historię. Obrazy pomagają ludziom później podejmować decyzje.

Wyzwanie dla lidera: Ludzie wyłączają się i myślą o czymś innym.

Kiedy opowiadasz, widzicie to samo, przeżywacie to samo ― pojawia się wspólne rozumienie.

Historii słuchamy chętnie i łatwo utożsamiamy się nimi, podczas gdy dane, wykresy, zestawienia tabelaryczne i slajdy nie robią na nas wrażenia.

Wyzwanie dla lidera: Jak motywować?

Storytelling uczy jak, przy pomocy słów, dostarczać emocji. Ludzie motywują się na bazie emocji. My czujemy, że czegoś chcemy albo czujemy, że coś jest właściwe.

  • Historie to sposób na dotarcie do ludzi i ich wrażliwości.
  • Historia sprawia, że ludzie mają pozytywny stosunek do sprawy.
  • Historia to sposób komunikowania się z ludźmi, który nie budzi obiekcji.

Szkolenie: Storytelling dla liderów: Wykorzystanie storytellingu w zarządzaniu zespołem